ข่าวสารสมาชิกคุณติ๋ม-คนอง หมอเส็ง

เปิดตำนานหมอเส็ง

 

สมาชิกใหม่

  • kongdirector
  • webmaster
  • admin

ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์

มี ผู้ใช้ 0 คน และ 0 guests กำลังออนไลน์อยู่
ดูสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


 

โรคคนแก่สมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์

ซึ่งจริงๆแล้วภาวะสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์นั้น เป็นความเกี่ยวข้องกันในแง่ที่ว่า โรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มอาการสมองเสื่อม โดยภาวะสมองเสื่อมเป็นความถดถอยในการทำงานของสมองซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเรื่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจึงลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ โดยที่ความเสื่อมถอยจะดำเนินอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งอาจใช้เวลานับ 10ปี กว่าที่ความผิดปกติจะปรากฏชัดเจนจนสังเกตได้

กลุ่มอาการสมองเสื่อมจะจำแนกตามตำแหน่งของสมองที่เกิดความผิดปกติ อย่างเช่นสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์นั้นจะเป็นความเสื่อมถอยของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจด จำข้อมูลต่างๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลายลง อาการที่สำคัญของผู้ผ่วยอัลไซเมอร์จึงเป็นอาการที้เกี่ยวข้องกับความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำระยะสั้นซี่งเป็นอาการที่ นำมาก่อนอาการอื่นๆ

เมื่อเวลาผ่านไป อาการที่ตามมาคือ ความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง (Cognitive Impairment) เช่น มีปัญหาด้านการใช้ภาษา เลือกคำใช้คำพูดไม่ค่อยถูก สับสนเรื่องทิศทาง สิ่งที่เคยเป็นกิจวัตรเริ่มทำไม่เป็น ไม่รู้เวลาและสถานที่ ไม่สามารถตัดสินใจได้ ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เป็นเป็นนามธรรม และมีการวางของผิดที่แปลกๆ บางรายมีความเปลียนแปลงด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เป็นต้น

ภาวะสมองเสื่อมมีทั้งแบบโรคสมองเสื่อมที่รักษาให้หายขาดได้ ที่สามารถรักษาได้โดนการรับประทานยาควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร และดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และประเภทที่สองคือโรคสมองเสื่อมที่รักษาไม่หายขาด ที่มักเกิดจากพยาธิสภาพบางประการในสมอง เช่น เกิดจากกการก่อตัวอย่างผิดปกติของโปรตีนอะไมลอยด์ในเนื้อสมอง ซึ่งพบมากในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์


View My Stats